ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДОБУТТЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • В. М. Уложенко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.15

Ключові слова:

засуджені до позбавлення волі, установи виконання покарань, вища освіта, заклади вищої освіти, дистанційне навчання

Анотація

В статті проаналізовано соціально-демографічний профіль контингенту засуджених до позбавлення волі в Україні та обґрунтовано значення здобуття такими особами вищої освіти в сучасних умовах. Охарактеризовано вітчизняне кримінально-виконавче законодавство та законодавство про освіту, а також міжнародні документи в частині регулювання здобуття засудженими до позбавлення волі вищої освіти. Наголошено на труднощах здобуття засудженими до позбавлення волі вищої освіти через фокусування законодавства України на наданні таким особам можливості отримання повної загальної середньої та (або) професійної (професійно-технічної) освіти як необхідної умови для ресоціалізації. Розкрито організаційно-правові засади реалізації засудженими до позбавлення волі права на вищу освіту. Зокрема, з’ясовано основи організації зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання для засуджених до позбавлення волі. Проаналізовано наявний досвід здобуття засудженими до позбавлення волі вищої освіти на заочній та дистанційний формах навчання. Обґрунтовано переваги та перспективність дистанційної форми навчання як одного з різновидів інституційної освіти для здобуття вищої освіти засудженими до позбавлення волі. Узагальнено проблеми, які виникають під час застосування інформаційно-комунікаційних технологій в установах виконання покарань й призводять до гальмування розвитку дистанційної форми навчання. Зазначено, що їх вирішення слід розпочинати з удосконалення законодавства. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства в частині забезпечення реалізації засудженими до позбавлення волі права на здобуття вищої освіти з урахуванням вітчизняної практики їх навчання в закладах вищої освіти, наявних наукових розробок та норм міжнародних документів, до яких приєдналася Україна.

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#top

Градецький А. В. Освіта як засіб виправлення засуджених. Держава та регіони. Серія Право. 2015. № 1 (47). С. 51-55.

Прасов О. О. Кримінально-виконавчі засади забезпечення немайнових прав засуджених до позбавлення волі: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Запоріжжя, 2021. 40 с.

Прасов О. О. Право на освіту осіб, засуджених до позбавлення волі: нормативно-правові засади та реалізація. Держава та регіони. Серія «Право». 2018. № 3 (61). С. 222-227.

Сметаніна Н. В., Граб Т. В. До питання реалізації права засуджених на освіту в Україні. Право і суспільство. 2019. № 3. Ч. 2. С. 185-189.

Хомишин І. Правове регулювання освіти засуджених до позбавлення волі в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Юридичні науки». 2020. № 4 (28). С. 231-237.

Чечин М. Ю. Сучасний стан освіти засуджених до позбавлення волі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2016. № 23. С. 173-176.

Рівень ув’язнення в ЄС та Україні продовжує знижуватись: оприлюднена щорічна кримінальна статистика Ради Європи. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/europe-s-imprisonment-rate-continues-to-fallcouncil-of-europe-s-annual-penal-statistics-released

Загальна характеристика Державної кримінально-виконавчої служби України. URL: https://kvs.gov.ua/10. Звіт про склад засуджених за 2020 рік (форма № 7) / Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2020

План діяльності Міністерства юстиції України на 2021-2023 роки. URL: https://minjust.gov.ua/objectives_of_public_policy

Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#top

Освіта засуджених – ключовий фактор на шляху до безпечного суспільства. URL: https://kvs.gov.ua/new/note/4457/

Перелік закладів освіти, які надають послуги з дистанційної освіти: довідк. вид. Київ, 2020. 16 с. URL: https://kvs.gov.ua/

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Дистанційне навчання за ґратами: як на Сумщині розвивають освіту серед засуджених. Трибуна. URL: https://tribuna.sumy.ua/news/dystantsijne-navchannya-za-gratamy-yak-na-sumshhyni-rozvyvayut-osvitu-seredzasudzhenyh/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Уложенко, В. М. (2022). ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДОБУТТЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Київський часопис права, (2), 100-105. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.15

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО