ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

Автор(и)

  • С. В. Борзаниця

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.11

Ключові слова:

принцип пропорційності, податковий спір, адміністративна справа, правозастосовна практика

Анотація

У статті проаналізовани застосування адміністративним судом принципу пропорційності під час розгляду податкових спорів. Вказано, що принцип пропорційності з часом значно розширив діапазон своєї дії. На сучасному етапі цей принцип застосовується не тільки для визначення меж можливих обмежень прав і свобод особи, а й для регламентації повноважень різних органів та їх збалансування, крім того для запобігання зловживанню дискреційними повноваженнями та встановлення меж свободи процесуального розсуду тощо. Чинне законодавство досить часто встановлює такі цілі, для досягнення яких можуть запроваджуватися певні обмеження. Зокрема Конвенція визнає легітимними такі цілі: захист інтересів національної (державної) безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, громадського спокою, економічного добробуту країни; запобігання безладдю і злочинам; охорона здоров’я і моральності; захист прав і свобод інших осіб, приватного життя або репутації; дотримання інтересів дітей і неповнолітніх; забезпечення загального або публічного інтересу, інтересів правосуддя, його авторитету і неупередженості, а також сплати податків, інших зборів або штрафів; запобігання розголошення інформації, отриманої конфіденційно. Схожий перелік цілей закріплює й Конституція України. Цілі можливих обмежень можуть конкретизуватися у процесуальному законодавстві (наприклад у КАС України). Зроблено висновок, що для оптимального застосування судами принципу пропорційності важливе значення має тест на пропорційність; важливою передумовою для забезпечення прав людини та утвердження верховенства права є послідовне і добросовісне застосування принципу пропорційності, а також судова перевірка актів на їх доречність та необхідність і, як наслідок, встановлення справедливого балансу; застосування принципу пропорційності під час розгляду адміністративним судом податкових спорів може забезпечити: справедливе здійснення правосуддя у кожній конкретній адміністративній справі, підвищення якості судових рішень, а також вирішення податкових спорів, які без застосування принципів права потребують втручання законодавця.

Посилання

Козюбра М. І. Верховенство права – основоположний принцип правовоїі політичної системУкраїни Правовасистема України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Х. : Право, 2008. Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. С. 148–173.

Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2004 р. No 14- рп/2004 у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу другого частини першої статті 39 Закону України «Про вищу освіту» (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) Офіційний вісник України. 2004. No 28. Ч. 1. Ст. 1909.

Альбрехт П.-А. Забута свобода: Принципи кримінального права в європейській дискусії про безпеку /П.-А. Альбрехт ;пер.знім. Одеса : Астропринт, 2006. 160 с.

Рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2002 р. No 2-рп/2002 у справі за конституційним поданням 63 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 43 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про виборчу заставу) Офіційний вісник України. 2002. No 6. Ст. 245.

Рішення Конституційного Суду України від 24 березня 2005 р. No 2-рп/2005 у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу) Офіційний вісник України. 2005. No 13. Ст. 674.

Погребняк С.П. Принцип пропорційності в український юридичній практиці та практиці ЄСПЛ URL:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/9614/Pogrebniak%20294-310.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Постанова Верховного Суду від 29 липня 2021 року у справі № 817/1200/15 URL: http://iplex.com.ua/doc.php?regnum=98710758&red=100003127efc4ef5580efe2056e97cd63f1385&d=5.

Постанова Верховного Суду від 13.02.2018 URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/72289461.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Борзаниця, С. В. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ. Київський часопис права, (2), 74-80. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.11

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО