ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ

Автор(и)

  • А. Ю. Бабій

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.8

Ключові слова:

державний службовець, державна служба, трудові правовідносини, адміністративні правовідносини, державний орган, правове регулювання

Анотація

У статті досліджуються особливості правового регулювання відносин державних службовців, оскільки через подвійний характер правового статусу останніх як найманих працівників та як суб’єктів реалізації управлінських рішень воно є комплексним та багатогалузевим. Зауважено, що відносини державних службовців регулюються нормами як адміністративного, так і трудового права, через це виникає необхідність проаналізувати індивідуальні трудові відносини державних службовців, виокремити їх місце, ознаки і сутність та дослідити шляхи удосконалення правового регулювання відносин службовців в поєднанні загальних джерел трудового і адміністративного права і спеціального законодавства, присвяченого відносинам у сфері державної служби. Доведено, що трудові відносини з державними службовцями виникають на договірних засадах та поєднують в собі більшість ознак трудових відносин, встановлених доктринально та практично. Виникнення ж трудових відносин з державними службовцями здійснюється на підставі укладання з ними трудового договору або контракту, професійна діяльність здійснюється з урахуванням ознак класифікатора професій та вимог довідників кваліфікаційних характеристик, що дає підстави говорити про здійснення службовцем трудової функції. Зосереджено увагу на необхідності підвищення ролі трудо-правового регулювання та соціального партнерства у відносинах з державними службовцями, адже сучасному періоду розвитку трудового права властиво розширення договірного регулювання трудових відносин, тому міжнародні договори, генеральні, галузеві, регіональні угоди, колективні договори не повинні виключатись із джерел правового регулювання відносин державних службовців. Згадані заходи забезпечать соціально-орієнтований характер державної служби, сприятимуть підвищенню рівня професіоналізму та ефективності системи управління державною службою.

Посилання

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889- VIІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 22.05.2021)

Національний класифікатор України, класифікатор професій ДК 003:2010. Класифікація професій. [Чинний від 01.11.2010]. К.: Держспоживстандарт України, 2010. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення 01.09.2021)

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик: Наказ Національного агентства з питань державної служби України від 13.09.2011 № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11#Text дата звернення 19.08.2021)

Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 22.05.2021)

Про соціальний діалог: Закон України від 23.12.2010 № 2862-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17#Text (дата звернення: 22.05.2021)

Про захист права на організацію та процедури визначення умов зайнятості на державній службі: Конвенція МОП від 26.07.1978 № 151. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_187#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

Бабій, А. Ю. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ. Київський часопис права, (2), 54-58. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.8

Номер

Розділ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ