ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ: ВІД ІДЕЇ ДО НОРМИ

Автор(и)

  • Ю. Є. П’єцко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.4

Ключові слова:

конституційний контроль, конституційна скарга, конституційний акт, демократія, права людини

Анотація

Зародження ідеї конституційної скарги та подальше її введення в правове поле зумовило новий етап розвитку конституційного контролю в цілому. Залучення особи до процесу конституційного контролю з однієї сторони, зміцнює демократію, а з іншої – безпосередньо захищає конституційні права людини. Такий механізм індивідуального конституційного звернення особи до органу конституційного контролю набув значного поширення в Європі після Другої Світової війни. Більшість європейських країн враховують досвід запровадження конституційної скарги в інших країнах та адаптують його до своїх національних правових систем. Однак, ефективне впровадження конституційної скарги неможливе без розуміння того, який сенс було покладено в основу ідеї індивідуального конституційного звернення. В статті проаналізовано генезу інституту конституційної скарги в механізмі конституційного контролю від зародження ідеї до її нормативного закріплення. Ретроспективний аналіз дозволив виокремити періоди виникнення захисту особою своїх конституційних прав, а також зміст та природу взаємовідносин особи та держави. Правова природа такого механізму конституційного контролю першочергово передбачала лише захист конституційних прав як таких, однак закріплення міжнародних прав людини зумовило процес адаптації національного законодавства до міжнародно-правових норм, як основної з вимог переходу до демократії. Особливим є те, що в таких взаємовідносинах особа набуває право протистояти державі, що змінює підхід до самих ідей як демократії (через безпосередню участь особи в процесі нормотворення), так і держави (з владної системи до людиноцентристської). Правову природу конституційної скарги, в залежності від того який із зазначених підходів є пріоритетним можна розглядати як «правозахисний», «правоутворюючий» або «державоутворюючий» інститут, а відтак і впроваджувати, відповідно до обраної моделі.

Посилання

Кельзен Г. Про сутність і цінність демократії / Ганс Кельзен ; з нім. пер. Олександр Мокровольський. – [Львів] : ВНТЛ-Класика, 2013. 139 с.

Dejan Saveski: Constitutional appeal – procedure institute for human rights protection Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 55, 3/2018., str. 625. – 638.

Сліденко І. Д. Феноменологія конституційного контролю. Генеза, природа і позиціонування в контексті аксіологічних, епістомологічних, праксіологічних, синергетичних аспектів: Монографія. К.: Істина, 2010. 624 с.

Малишев Б. В. Принцип панування права (The rule of law) у праці Альберта Дайсі «Вступ до вивчення конституційного права». URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/13646/14-Malyshev.pdf?sequence=1

Marbury v. Madison, 5 U.S. 1 Cranch 137 (1803). URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/

Bavarian Constitution, 1818. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Bavaria_1808?lang=en

Constitutional Act of the Grand Duchy of Baden, 1818. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Baden_1818?lang=en

Сonstitution of Austria, 1920. URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2013?lang=en

Gottfried Dietze, Judicial Review in Europe, 55 MICH. L. REV. 539 (1957). URL: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/mlr/article/7171/&path_info=

Henkin L. Constitutional Rights and Human Rights. Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. 1978. Vol 13. P. 595, 596, 599

Study on individual access to constitutional justice – Adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session, CDL-AD(2010)039rev-e (Venice, 17-18 December 2010). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)039rev-e

Бичков І.Г. Кельзенівська модель конституційної юрисдикції як теоретична основа європейської системи конституційного правосуддя. Часопис Київського університету права (2020/1). URL: https://www.researchgate.net/publication/342355347_Casopis_Kiivskogo_universitetu_prava

Trevor L. Brown & Charles R. Wise, “Constitutional Courts and Legislative-Executive Relations: The Case of Ukraine”, Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 1, 1994, p. 155.

Germany (Federal Constitutional Court), Luth Case, BVerfGE 7, 198, 1 BvR 400/51, English translation in (1998) Decisions of the Bundesverfassungsgericht – Federal Constitutional Court – Federal Republic of Germany, vol. 2/Part 1, Baden-Baden: Nomos Verlagsggesellschaft.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Як цитувати

П’єцко, Ю. Є. (2022). ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ: ВІД ІДЕЇ ДО НОРМИ. Київський часопис права, (2), 26-31. https://doi.org/10.32782/klj/2022.2.4

Номер

Розділ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО