ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Автор(и)

  • Н. З. Рогатинська
  • К. І. Склярук

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.28

Ключові слова:

потерпілий, кримінальне провадження, досудове розслідування, процесуальний статус потерпілого, представник, процесуальні права потерпілого

Анотація

Анотація. У статті визначено сутність поняття потерпілого, обґрунтовано його зміст в кримінальному провадженні. Розглянуто теоретичні питання щодо додержання прав потерпілого у кримінальному провадженні. Проаналізовано особливості процесуального статусу потерпілого. Розглянуто, що важливу роль в умовах розбудови правової держави відіграє проблема забезпечення прав та законних інтересів особи у кримінальному процесі, зокрема правовий аналіз забезпечення відшкодування завданих збитків, шкоди потерпілому (жертві злочину) у кримінальному процесі. Особа, яка потерпіла від кримінального правопорушення, безумовно, потребує реальної допомоги, дійового сприяння в захисті її прав, у тому числі й засобами державного впливу. Аргументовано важливість у практиці досудового розслідування і судового провадження додержання прав потерпілого. Також у статті доведено, що процесуальний статус потерпілого в кримінальному провадженні є одним із найскладніших та найбільш дискусійних питань у кримінальному процесі. Встановлено, що законодавство України встановлює правила участі потерпілого в кримінальному провадженні, його права та обов’язки, а також визначає порядок залучення до нього близьких родичів та членів сім’ї потерпілого, регламентує перехід до них його процесуальних прав та обов’язків. Також слід звернути увагу на показання потерпілого у кримінальному провадженні, які у багатьох випадках мають вирішальне значення для доведення вини обвинуваченого, який заперечує причетність до інкримінованого злочину за відсутності інших свідків його вчинення. За таких умов проти слова обвинуваченого є слово потерпілого. У таких провадженнях показання потерпілого повинні оцінюватися з урахуванням інших здобутих у ході досудового розслідування і досліджених у судовому засіданні доказів – висновків експертиз, речових доказів, документів. Якщо показання потерпілого узгоджуються з іншими доказами, то стають прямим доказом вини обвинуваченого. Зазначено, що прийняття КПК України 2012 р. внесло прогресивні зміни у правовий статус потерпілого, що певною мірою відповідає європейським правовим стандартам у сфері кримінального судочинства.

Посилання

Аленін Ю. П. Потерпілий у кримінальному провадженні: деякі питання. Ю.П. Аленін, І.В. Гловюк. Право України. 2013. № 11. С. 112-119.

Гарбовський Л. А. Процесуальні гарантії захисту прав потерпілого у кримінальному процесі України. Л. А. Гарбовський. Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2014. № 2 (53). С. 210-227.

Гарбовський Л. А., Дідківська Г. В., Топчій В.В. Правовий статус потерпілого у кримінальному процесі Україні: [монографія] Гарбовський Л.А., Дідківська Г. В., Топчій В.В. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. 152 с.

Кримінальне процесуальне право України : [навчальний посібник]. За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. К.: Юстиніан, 2014. 576 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс від 13.04.2012 р. № 4651-VI-ВР. Верховна Рада України. Законодавство України. URL : http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.08.2018).

Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія. За заг. ред. Ю.П. Аленіна; відпов. за вип. І.В. Гловюк. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 1148 с.

Сіренко О. В. Проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні. О. В. Сіренко, О. О. Мазурець. Юридичний бюлетень. 2021. Вип. 18. С. 204-211.

Сольонова О. О. Показання потерпілого як джерело доказів у кримінальному провадженні: дис. канд. юр. наук 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Київ, 2018. 239 с.

Парфило О. Примирення винного з потерпілим – компроміс у кримінальному процесі. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 5. С. 94-98.

Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. В.М.Тертишник. К.: Алерта, 2014. 768 с.

Цвігун Т. У. Потерпілий у кримінальному провадженні за новим КПК. Т.У. Цвігун. Кримінальне провадження: інновації процесуальної теорії та кримінальної практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Сімферополь, Алушта, 18-19 квіт. 2013 р.). Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. С. 154.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Рогатинська, Н. З., & Склярук, К. І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Київський часопис права, (1), 181-185. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.28

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА