УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ – ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Е. С. Дмитренко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.17

Ключові слова:

фінансова система України, цифровізація, цифрові технології, фінансове законодавство, електронний аудит, електронна перевірка

Анотація

Анотація. У статті проаналізовано окремі нормативно-правові акти, із ухваленням яких у сфері публічної фінансової діяльності почали впроваджуватися цифрові технології. Зазначено, що широке їх впровадження у фінансову систему розпочалося із підписанням Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та прийняттям Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Акцентовано увагу на позитивний вплив застосування цифрових технологій на надання фінансових онлайн-послуг, застосування яких забезпечує їх високу ефективність і стандартизованість. Водночас з’ясовано окремі негативні сторони: поширення недостовірної інформації, порушення особистої інформації та персональних даних, випадки повного чи часткового блокування роботи державних органів та фінансових установ. Проаналізовано окремі проблеми впровадження цифрових технологій у сферу використання публічних коштів: неналежне виконання державними та місцевими органами вимог щодо оприлюднення інформації про використання публічних коштів; відсутність реальних механізмів забезпечення відповідальності за порушення цієї вимоги. Запропоновано удосконалити Бюджетний кодекс України та Закони України «Про Рахункову палату», «Про відкритість використання публічних коштів» положеннями про оприлюднення результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства. Окремо розглянуто проблеми впровадження електронного аудиту у сферу оподаткування. Визначено шляхи вирішення окремих із них шляхом удосконалення Закону України «Про електронні документи та електронний документ обіг», Податкового кодексу України, інших нормативних актів щодо організації електронного документообігу та електронних перевірок у сфері оподаткування, а також забезпечення технічних можливостей для впровадження відповідного програмного забезпечення.

Посилання

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр.: Закон України від 09 січня 2007 р. № 537-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27 червня 2014 № 984_011 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/conv#Text (дата звернення: 07.12.2020).

Smith R. Digital Delivery of Legal Services to People on Low Incomes. Annual Update. 2016. URL: https://www.thelegaleducationfoundation.org/wpcontent/uploads/2016/05/Digital-Technology-Spring-2016.pdf

Правові проблеми місцевих фінансів України : теоретико-прикладне дослідження: монографія; за заг. ред. О. А. Музики-Стефанчук. Кам’янець-Подільський: Друкарня Рута, 2016. 386 с.

Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів від 18 червня 2009 р. № 994_001-09. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-09/card2#Card

Про відкритість використання публічних коштів: Закон України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text

Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів; за заг. ред. Голинської О.В., Матвієнко А.О. Київ: Фонд Східна Європа, 2017. 74 с.

Дмитренко Е. С. Демократичні принципи бюджетного процесу: міжнародний досвід та українські реалії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2019. Вип. 21. С. 136-141.

Електронний аудит – сучасна форма електронного контролю (світові тенденції та етапи запровадження): за заг. ред. Г. М. Білецької. Київ: Алерта, 2018. 206 с.

Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. № 851-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text

Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 09.06.2021).

Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами: Наказ Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 р. № 557 (у редакції наказу від 01 червня 2020 року № 261). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-17#Text

Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету» було запроваджено інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет»: Наказ Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 р. № 637. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0942-17#Text

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету: Закон України від 15 червня 2021 р. № 1539-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1539-20#Text

Концепція впровадження електронного аудиту (е-аудиту) для платників податків. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_prezentuie_kontseptsiiu_e-auditu_dlia_platnikiv_podatkiv-2570

Про затвердження Змін до Порядку надання документів великого платника податків в електронній формі при проведенні документальної перевірки: Наказ Міністерства фінансів України від 15 вересня 2020 р. № 561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1123-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Дмитренко, Е. С. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ – ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ. Київський часопис права, (1), 111-116. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.17

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО