ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • М. В. Глух
  • Н. М. Ковалко

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.16

Ключові слова:

електронні гроші, електронний платіжний засіб, платіжні системи, емітент, емісія

Анотація

Анотація. У статті досліджено нормативно-правове регулювання електронних грошей в Україні. Виділено основні ознаки, які визначають особливості електронних грошей. Проаналізовано визначення поняття «електронні гроші» в національному законодавстві та Директивах Європейського Союзу. Розглянуто основні підходи представників науки фінансового права до визначення поняття «електронні гроші». Визначено переваги використання електронних грошей у порівнянні з традиційними платіжними засобами. Акцентовано увагу, що відповідно до чинного законодавства України емітентами електронних грошей є виключно банки. Проаналізовано перелік функцій, які здійснюють банки як емітенти електронних грошей. Зазначено коло установ, які можуть здійснювати емісію електронних грошей відповідно до нового Закону України «Про платіжні послуги». Встановлено, що користувачами електронних грошей можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи, які стають власниками електронних грошей, купуючи їх у емітента чи комерційного агента з розповсюдження, і мають право використовувати їх для придбання товарів та здійснення необхідних переказів. Виокремлено проблеми правового регулювання обігу електронних коштів, такі як: відсутність визначення правового статусу емітентів електронних грошей, відсутність органу державної влади, який координує вказану діяльність, низький рівень доступності електронних грошей і розширення сфери їх застосування. Зроблено висновки, що для вдосконалення правового регулювання використання електронних грошей в Україні необхідно адаптувати національне законодавства до вимог європейських стандартів у сфері використання електронних грошей. Підсумовано, що для успішного розвитку використання електронних грошей в Україні необхідно створити окремий координуючий орган, який буде наділений повноваженнями щодо регулювання використання електронних грошей та контролю за електронними розрахунками. Також рекомендовано розробити порядок повернення коштів споживачам, у випадку технічних проблем при проведенні електронних розрахунків та зменшення ризиковості таких операцій.

Посилання

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346–III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text (дата звернення: 13.02.2022).

Щодо започаткування та здійснення діяльності установами – емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директив 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС : директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 16 вересня 2009 року № 2009/110/ЄС. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a18#Text (дата звернення: 13.02.2022).

Товкун Л В. Правове регулювання електронних грошей в Україні та Великій Британії (порівняльний аспект). URL: http://nvppp.in.ua/vip/2020/1/37.pdf (дата звернення: 13.02.2022).

Лозовицький А. В. Становлення правового регулювання небанківської електронно платіжної системи. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип. 1. 2020. С. 199-203.

Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 року № 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (дата звернення: 13.02.2022).

Єсімов С. С. Інформаційно-правові засади регулювання обігу електронних грошей у контексті розширення застосування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. N 810. С. 22–27.

Лесько Н. В., Сливка М. М., Красько С. А. Правове регулювання електронних грошей в Україні. Порівняльно-аналітичне право. № 6. 2019. С. 279-282.

Давидовська Г. К. Електронні платежі та електронні платіжні системи Україні. URL:http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/11167/1/%D0%95%D0%BB_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96.PDF (дата звернення: 13.02.2022).

Черевко К. О. Віртуальні гроші в розрізі українського законодавства. Вісник Кримінологічної асоціації України. 2019. Спец. вип.С.121-130.

Рядінська В. О. Правове регулювання обігу електронних грошей в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 190 – 195.

Банки, які мають право здійснювати випуск електронних грошей. URL: https://bank.gov.ua/ua/payments/nocash/bank-elektron-grosh (дата звернення: 13.02.2022).

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей : постанова правління Національного банку України від 4 листопада 2000 р. № 481. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1336-10#Text (дата звернення: 13.02.2022).

Шлапко Т. В. Зарубіжний та вітчизняний досвід правового регулювання обігу електронних грошей. Правові горизонти. 2017. Вип. 5(18). С. 113-119.

Плотнікова М. В. Національний банк України як суб’єкт державного регулювання використання електронних грошей в Україні. Правові горизонти. 2019. С. 18-23.

Панфілова Д. А. Правове регулювання правочинів з використанням електронних грошей в Україні. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції:, 20 березня 2020 року. Велико-Тирново, Болгарія : ACCESS PRESS, 2020. С. 129-142.

Кравченко О. С., Сурело Р. А. Правова природа електронних грошей, їх основні види та тенденції розвитку в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. Проблеми цивільного та господарського права. № 1. 2019. С. 53-56.

Андрушко Л., Петик М. Електронні гроші в Україні: економічна сутність та особливості правового регулювання. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, Листопад 2020, URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5929 (дата звернення: 13.02.2022).

Шишкова Н Л., Мороз Є Ю. Електронні гроші: сутність та проблеми використання в Україні. Економічний вісник. 2017. N 4. С. 39–51.

Рядінська В. О. Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 12. С. 190-195.

Шульгін А. А. Місце електронних грошей серед об’єктів цивільних прав. Наук. вісн. публіч. та приват. права: зб. наук. пр. 2019. Вип. 4, т. 1. C. 147-152.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Глух, М. В., & Ковалко, Н. М. (2022). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ. Київський часопис права, (1), 104-110. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.16

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО