НАЛЕЖНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ВСЬОГО ОРГАНУ

Автор(и)

  • В. В. Пацкан

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.13

Ключові слова:

Рахункова палата, апарат Рахункової палати, структурний підрозділ Рахункової палати, орган аудиту

Анотація

Анотація. У статті висвітлюються питання повноважень структурних підрозділів Рахункової палати як необхідна умова ефективної роботи всього органу, а також окремі питання фінансування його діяльності. У роботі констатується, що ефективна організації роботи апарату Рахункової палати є важливим чинником для належного здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) Рахунковою палатою як вищого органу аудиту. З метою унеможливити вплив з боку третіх осіб на членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Рахунковій палаті під час проведення етапів конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби доцільно розробити та затвердити порядок організації роботи конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби у Рахунковій палаті яким буде передбачено додатковий контроль у тому числі зовнішній, за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад; проведення аудіофіксації та відеофіксації засідань конкурсної комісії. За результатами дослідження зроблено висновок про необхідність закріплення за апаратом Рахункової палати правового статусу головного розпорядника бюджетних коштів, та внесення змін до пункт 1 ч. 1 ст. 22 Бюджетного кодексу України. Встановлено, що для ефективної роботи апарату Рахункової палати, забезпечення високого рівня довіри з боку суспільства, інших органів публічної влади, міжнародного співтовариства, вищих органів аудиту окремих зарубіжних країн до Рахункової палати як вищого органу аудиту України, важливим є належне фінансування Рахункової палати і співпрацю між окремими інституціями, що входять до складу апарату Рахункової палати.

Посилання

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Лимская декларация руководящих принципов контроля. (Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 году). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001

Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту, затверджені Рішенням Рахункової палати від 22 вересня 2015 року № 5-5 https://ips.ligazakon.net/document/view/FN014487?an=1

Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30 червня 1999 року № 783-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14

Про Рахункову палату: Закон України від 2 липня 2015 року № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19/ed20191213

Регламент Рахункової палати (нова редакція), затверджений рішенням Рахункової палати від 28.08.2018 № 22-7. URL: https://rp.gov.ua/uploadfiles/About/RegulatoryDoc/arp_1.pdf

Структура апарату Рахункової палати (нова редакція): затверджена Рішенням Рахункової палати від 26.02.2019 № 4-10. URL: https://rp.gov.ua/About/Structure/

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Пацкан, В. В. (2022). НАЛЕЖНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ВСЬОГО ОРГАНУ. Київський часопис права, (1), 86-90. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.13

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС