НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Автор(и)

  • Г. С. Буга

DOI:

https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.9

Ключові слова:

небанківська фінансова установа, наука, безпека, дослідження

Анотація

У статті розглянуто теоретичні напрацювання вітчизняних вчених щодо порушення в галузі фінансів, на підставі чого окреслено стан дослідження у напрямку порушення порядку надання фінансових послуг у діяльності небанківських фінансових установ. У загальному встановлено, що безпосередньо проблематика діяльності небанківських фінансових установ вчених-адміністративістів не цікавила. У різні історичні періоди вони зосереджували увагу на загальних засадах адміністративно-правового регулювання у галузі економіки і у контексті такого підходу дуже фрагментарно висвітлювали їх діяльність. Саме тому дуже складно виокремити будь-які етапи доктринального дослідження адміністративно-правового забезпечення безпеки у сфері діяльності небанківських фінансових установ. Констатовано, що на сьогодні, перед державними органами, що регулюють діяльність небанківських фінансових установ постають завдання щодо визначення стратегічних напрямів їх діяльності, пошуку підходів до забезпечення безпеки та запобігання порушенням у небанківській фінансовій сфері, які б відповідали реаліям і враховували тенденції розвитку суспільства й держави. У цьому контексті важливим кроком є концептуалізація наукових ідей і підходів до створення якісно нового адміністративно-правового механізму забезпечення безпеки, аналізу складових діяльності небанківської фінансової системи, виявлення порушень у їх діяльності, удосконалення відповідного регулятивного законодавства й правозастосовної практики. Тому вирішенню наявних проблем забезпечення безпеки у сфері діяльності НФУ сприятиме активізація наукових розробок на сучасному етапі та впровадження найбільш прогресивних із них у практичну діяльність.

Посилання

Тихонова О. В. Фінансова безпека України: кримінально-правові та кримінологічні основи: …монографія. Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. 484 с.

Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. К., 2006. 404 с.

Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права: монографія. Харків: Бурун Книга, 2010. 336 с.

Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2007. 187 с.

Денисюк С. Ф. Громадський контроль за правоохоронною діяльністю в Україні: автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право». Дніпропетровськ, 2010. 36 с.

Коломоєць Т. О., Галіцина Н. В. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності товариств з обмеженою відповідальністю в Україні. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. 290 с.

Ковальчук А. Т. Фінансово-правове регулювання грошово-кредитних відносин: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2004. 170 с.

Андрущенко Л. В. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2008. 181 с.

Духневич А. В. Кредитні спілки в Україні: історія та сучасність : навч. посіб. Луцьк, 2010. 234 с.

Кіріка Д. В. Правові та організаційні засади фінансового моніторингу у сфері страхової діяльності в Україні: дис…канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2010. 220 с.

Довгополик А. А. Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності кредитних спілок в Україні: дис…канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2011. 254 с.

Картамишева О. Є. Адміністративно-правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні: дис…канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2012. 195. с.

Шмігельська Н. О. Адміністративно-правове регулювання профілактики правопорушень у сфері економіки: дис… канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2016. 173 с.

Гудзовата О. О. Механізми реалізації грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України : дис…докт. юрид. наук: 21.04.01. Київ, 2019. 421 с.

Чернєй В. В. Теоретичні та практичні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: дис…докт. юрид. наук: 12.00.08. К., 2014. 523 с.

Басай В. О. Запобігання порушенням порядку надання фінансових послуг кредитними спілками в Україні: дис…докт. філос.: 081 – Право. Київ, 2021. 295 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-11

Як цитувати

Буга, Г. С. (2022). НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Київський часопис права, (1), 60-66. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.9

Номер

Розділ

ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС