Білозьоров, Є. В. «ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ». Київський часопис права, no. 1 (Травень 11, 2022): 7-11. дата звернення Листопад 30, 2022. http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/124.