Білозьоров, Є. В. «ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ». Київський часопис права, вип. 1, Травень 2022, с. 7-11, doi:10.32782/klj/2022.1.1.