[1]
Є. В. Білозьоров, «ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ», kyivchasprava, вип. 1, с. 7-11, Трав 2022.