Білозьоров, Є. В. (2022) «ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ», Київський часопис права, (1), с. 7-11. doi: 10.32782/klj/2022.1.1.