Білозьоров, Є. В. 2022. «ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ». Київський часопис права, вип. 1 (Травень):7-11. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.1.