Павлусів, Н. М., & Коцан-Олинець, Ю. Я. (2022). ОБРАЗИ ПРАВА В ПОЕМІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО «ЕНЕЇДА»: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. Київський часопис права, (1), 39-44. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.6