Білозьоров, Є. В. (2022). ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ. Київський часопис права, (1), 7-11. https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.1