(1)
Білозьоров, Є. В. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ. kyivchasprava 2022, 7-11.