[1]
Білозьоров, Є.В. 2022. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОБ’ЄКТ ГНОСЕОЛОГІЇ ПРАВНИЧОЇ НАУКИ. Київський часопис права. 1 (Трав 2022), 7-11. DOI:https://doi.org/10.32782/klj/2022.1.1.